Laatusertifikaatit

BRC-standardi

Ison-Britannian vähittäiskauppojen yhteenliittymä (British Retail Consortium, BRC) on laatinut ja saattanut voimaan elintarvikkeita koskevan teknisen BRC-standardin, jota käytetään elintarviketoimittajien arviointiin. Se auttaa vähittäiskauppiaita ja tavaramerkkien haltijoita yhdenmukaistamaan valmistamiensa elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun. Standardin merkitys tällä sektorilla toimiville yrityksille on huomattava. Sitä pidetään hyvän käytännön mittana elintarviketeollisuudessa. Standardi on levinnyt Ison-Britannian ulkopuolelle ja siitä on tullut maailmanlaajuinen normi, jonka noudattamista useat yritykset vaativat elintarviketoimittajiltaan ja jonka perusteella laaditaan käytäntöjä elintarvikkeiden valmistuksessa.

BRC-standardi perustuu uusimpiin elintarviketurvallisuutta koskeviin normeihin ja käytäntöihin. Standardin vaatimukset ovat yhteydessä laadunhallintajärjestelmään ja HACCP-järjestelmään ja niitä voidaan täydentää yksityiskohtaisilla ehdottomien edellytysten ohjelmilla.

Miten BRC-standardi hyödyttää tavallista kuluttajaa:

 • Tuotanto tapahtuu elintarviketurvallisuutta koskevien vaatimusten ja normien mukaisesti;
 • Erityishuomio kiinnitetään niiden maiden lainsäädäntöön, joissa tuotetta käytetään;
 • Varmistetaan elintarviketurvallisuuden kehittäminen, mittaaminen ja valvonta;
 • Tuotevirheet vähenevät;
 • Tuotannossa noudatetaan laadunhallintajärjestelmän standardeja;
 • Tuotantolaitoksen tarkastaa ulkopuolinen asiantuntija.

Vuoden 2012 alussa tuli voimaan uusi 6. painos BRC:n maailmanlaajuisesta elintarviketurvallisuutta koskevasta standardista, jossa kiinnitetään entistä suurempi huomio hyvään tuotantotapaan ja sen toteuttamiseen tuotantolaitoksissa sekä hyvien käytäntöjen standardisointiin ja tarkastamiseen. Lisäksi vierasaineiden kontrollia, hygieniaa, siisteyttä ja allergeeneja koskevia lukuja on laajennettu.

Halal-merkintä

Halal-merkintä tarkoittaa, että tuote on islamin lakien mukainen ja sen sallima. Se on tärkein elintarvikkeita koskeva sertifikaatti muslimimaissa. Tämä sertifikaatti on voimassa kaikissa muslimi- ja arabimaissa sekä Euroopan ja muiden maiden muslimiyhteisöissä. Tärkeimmät halal-tuotteita koskevat vaatimukset ovat, että ne eivät sisällä jäämiä islamin kieltämistä ravintoaineista ja että valmistuksessa on noudatettu korkeaa hygieniaa.

ISO 22000-standardi (Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä)

Ottaessaan käyttöön ISO 22000-standardin yhtiö sitoutuu ennaltaehkäisevään ajatteluun, joka auttaa välttämään elintarviketurvallisuutta vaarantavia virheitä ja parantamaan riskienhallintaa. ISO 22000-standardi luotiin yhdenmukaiseksi muiden kansainvälisten hallintajärjestelmien, kuten ISO 9001:n, kanssa. Standardi antaa yhtiölle keinot arvioida ja näyttää toteen, että tuotteet täyttävät elintarviketurvallisuutta koskevat vaatimukset ja että riskienhallinta on kunnossa. Tärkeimmällä sijalla pidetään asiakkaan toiveiden ja odotusten täyttämistä sekä jatkuvaa laadunvarmistuksen kehittämistä.

Standardi varmistaa elintarviketurvallisuuden pellolta pöydälle asti, perustuen seuraaviin yleisesti tunnustettuihin seikkoihin:

 • Ohjattu sisäinen ja ulkoinen tiedonkulku kaikkiin suuntiin;
 • Välttämättömien edellytysten ohjelmat: hyvät tuotantotavat, hyvät hygieniakäytännöt ja hyvät maatalouskäytännöt;
 • Hallintajärjestelmän ohjaaminen;
 • HACCP:n perusperiaatteet.

ISO 22000-standardin ansiosta yritys:

 • Käyttää selkeää elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmää, joka on sovellettu asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin;
 • Ymmärtää todelliset riskit asiakkaille ja yritykselle;
 • Omaa keinot seurata, arvioida ja kehittää elintarviketurvallisuutta;
 • Täyttää paremmin elintarviketurvallisuutta koskevat säännökset.

 

Vilniaus paukštynas Kaišiadorių paukštynas
BRC FSSC
ISO 22000 BRC
BRC for ready to cook and ready to eat products ISO 22000
HALAL