Yhtiöiden laatupolitiikka

KG Groupin yhtiöt investoivat jatkuvasti elintarviketurvallisuus- ja laadunhallintajärjestelmiin, niiden mukaisen toiminnan pitämiseen ammattimaisella tasolla ja jatkuvaan kehittämiseen.

Tajuamme, että vain valveutunut, hyvin koulutettu ja työnsä osaava ja sitä arvostava henkilö voi tuottaa korkealaatuisia tuotteita. Henkilöstö on laadun perustekijä, ja siksi yhtiömme huolehtii jatkuvasti sen kouluttamisesta ja työ- ja elinolosuhteiden parantamisesta. Korkea laatu on yrityksemme ohjenuora. Jokainen työntekijä ymmärtää perusteellisesti laadun ja elintarviketurvallisuuden periaatteet ja pyrkii työssään täyttämään asetetut tavoitteet.

Laatu on tulosta yhteisestä järjestelmällisestä työstä ja vuorovaikutuksesta asiakkaan kanssa.

Noudattaessamme laatupolitiikkaamme pyrimme siihen, että kuluttajat arvostaisivat turvallista, korkealaatuista tuotettamme ja haluaisivat valita sen yhä uudelleen. Saavutamme tavoitteemme hyödyntämällä asianmukaista siipikarjan kasvatus-, hoito- ja ruokintatekniikkaa ja noudattamalla hyvää hygieniaa teurastuksessa, lihanjalostuksessa ja sivutuotteiden käsittelyssä.

Tuottamiemme elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi olemme ottaneet käyttöön elintarvikkeiden laatustandardit täyttävän elintarviketurvallisuus- ja laadunhallintajärjestelmän, jonka perustana on HACCP-järjestelmä (vaara-analyysin ja kriittisten hallintapisteiden järjestelmä) sekä elintarvikehygieniaa ja hyvää tuotantotapaa koskevat säännöt.

Siipikarjan kasvatus

Saavuttaaksemme tavoitteemme varmistaa korkea laatu pellolta aina kuluttajan pöytään saakka ja hallitaksemme elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyviä riskejä olemme ottaneet siipikarjatiloillamme käyttöön kansainvälisen elintarviketurvallisuutta koskevan ISO 22000-standardin vaatimukset täyttävän hallintajärjestelmän, jonka olemme onnistuneesti sertifioineet vuodesta 2009 lähtien.

Kananlihan jalostus

Siipikarjatilojemme tuorelihan tuotantolaitoksillamme on käytössä elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä, joka täyttää elintarviketurvallisuutta koskevan BRC-standardin (BRC Global Standard for Food Safety) 6. painoksen vaatimukset. Meillä on ollut tämän standardin mukainen sertifikaatti tuoreen kananlihan tuotannossa aina vuodesta 2005 lähtien. Viime aikoina olemme saaneet korkeimman A-luokituksen.

Lisätäkseen kilpailukykyään kansainvälisillä markkinoilla Kaišiadoriain siipikarjatila kehittää edelleen kananlihan ja siitä tehtyjen valmisteiden tuotantoprosessia. Vuoden 2013 lokakuussa sen pihvien ja leikkeiden tuotantolaitoksessa suoritettiin FSSC 22000-standardin mukainen riippumaton sertifiointiauditointi ja sille myönnettiin ISO 22000- ja FSSC 22000-sertifikaatit, jotka vahvistavat, että tuotanto täyttää yleisesti hyväksytyt elintarviketurvallisuusstandardit.

Olemme ylpeitä siitä, että läpäisimme auditoinnin maailman suurimman ravintola-alan yhtiön YUM! käyttämän standardin mukaisesti. Yhtiön omistukseen kuuluvat pikaruokaketjut KFC (Kentucky Fried Chicken), Pizza Hut ja Taco Bell. Vuoden 2013 syyskuusta lähtien Vilnan siipikarjatila on ollut sertifioitu tuoreen kananlihan toimittaja kansainväliselle ravintolaketjulle KFC.

Ohjaamme suunnitelmallisesti tuotantoprosessia ja kehitämme tuotteitamme, jotta pysyisimme kilpailukykyisinä ja jotta hyvä maineemme ja tavaramerkkimme imago säilyisivät tahrattomina. Elintarviketurvallisuus- ja laatusertifikaatit ISO 22000, BRC ja FSSC 22000 ovat todiste luotettavuudestamme ja vastuullisuudestamme asiakkaita ja kuluttajia kohtaan.