Sosiaalinen vastuu

 KG Groupin sosiaalisen vastuun osa-alueet

  • Huolehdimme yritysten työntekijöistä luomalla heille hyvät työolosuhteet ja mahdollisuudet kehittää itseään. Uskomme, että yritys menee eteenpäin vain silloin, kun siinä työskentelevät ihmiset kehittyvät. Yritys antaa henkilöstölle mahdollisuuden kehittää tietotaitoaan ja pätevyyttään erilaisilla kursseilla, seminaareissa, työmatkoilla, markkinatapahtumissa, messuilla sekä ammatillisissa ja liikkeenjohdollisissa jatko-opinnoissa maan parhaissa yliopistoissa.
  • Osallistumme aktiivisesti yhteisen hyvän edistämiseen tukemalla lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa ja liikuntaa sekä erilaisia auttamishankkeita (lastenkodit, vammaisyhteisöt, hyväntekeväisyysjärjestöt jne.).
  • Pidämme huolta uudesta sukupolvesta jakamalla auliisti kokemustamme ja ammattitaitoamme koululaisille ja opiskelijoille ja teemme yhteistyötä akateemisten oppilaitosten kanssa: työntekijämme opiskelevat niissä ja niiden opiskelijat voivat suorittaa työharjoittelunsa yhtiössämme – osa jää meille myös töihin.
  • Tuemme maanlaajuisia ja paikallisia kulttuuritapahtumia.
  • Yrityksessä työskennetään uusinta tekniikkaa ja laitteita sekä erilaisia ohjelmia työn, tuotannon ja muiden prosessien helpottamiseen. Yksi yhtiön prioriteeteista on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä.
  • KG Groupin yritysten viestintä tiedotusvälineiden suuntaan on avointa ja ne vastaavat säännöllisesti toimittajien tiedusteluihin, noudattaen kuitenkin viestinnälle asetettuja sääntöjä.
  • Yritys noudattaa kaikkia voimassa olevia ympäristönsuojelua koskevia lakeja ja säädöksiä ja pyrkii jatkuvasti vähentämään sen toiminnan haittavaikutuksia ympäristölle. Se kannustaa käyttämään sellaisia työvälineitä ja -tapoja, jotka vähentävät kulutusta ja ympäristön saastuttamista.
  • Yhtiön toiminta on korkeimpien eettisten normien ja voimassa olevan lainsäädännön mukaista.