Vilnan ir Kaišiadoriain siipikarjatilat

Osakeyhtiöillä Vilniaus paukštynas (Vilnan siipikarjatila) ja Kaišiadorių paukštynas (Kaišiadoriain siipikarjatila) on pitkät siipikarjan kasvatuksen perinteet: ne ovat aloittaneet toimintansa 1900-luvun puolivälissä. Kanalat ovat osa Kauno Grūdain yritysryhmää KG Group, joka on yksi moderneimmista, taloudellisesti vahvimmista ja suurimmista tuotantolaitosten yhteenliittymistä Liettuassa. Konserni valvoo prosesseja viljan kasvatuksesta aina kananlihan toimittamiseen kuluttajalle asti.

Vilnan ja Kaišiadoriain siipikarjatilat ovat tunnettuja pitkistä perinteistään, laajasta kokemuksestaan, tasokkaasta työn organisoinnista ja johtamiskulttuuristaan, työntekijöidensä ammattitaidosta, korkeasta laadusta ja nykyaikaisesta tuotantotekniikasta.

Siipikarjan kasvatukseen ja lihanjalostukseen erikoistuneiden yritysten toiminta jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

  • Tuorelihan ja raakalihavalmisteiden tuotanto (Siitosmunien tuotanto, päivän vanhojen untuvikkojen tuotanto, broilerinkasvatus, kanan raakalihavalmisteiden tuotanto, puolivalmisteet kananlihasta)
  • Lihavalmisteiden tuotanto (lihatuotteiden valmistus)
  • Oma siipikarjanlihaan erikoistunut myymäläketju (41 myymälää Liettuassa)
  • Eläinperäisten sivutuotteiden tuotanto

Vilnan ja Kaišiadoriain siipikarjatilojen toiminta on organisoitu elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä ohjaavien laatustandardien ISO 22000:n sekä Ison-Britannian vähittäiskaupan elintarviketurvallisuusjärjestelmän BRC:n mukaisesti. Kansainväliset standardit ovat käytössä kaikilla toiminnan osa-alueilla haudonnasta aina lopputuotteen valmistukseen ja toimittamiseen myyntipaikkoihin.

Siipikarjatilat hallinnoivat koko tuotantoketjua, minkä ansiosta ne voivat huolehtia itse liharaaka-aineesta kaikissa tuotannon vaiheissa. Yhtiöillä on omat emoparvensa, joissa tuotetut munat haudotaan omissa hautomoissa ja poikasten kasvatuksesta huolehtivat omat kasvatuskanalat. Siipikarjatiloilla ja niiden tytäryhtiöillä on 175 kanalaa, joissa kasvatetaan 32 miljoonaa broileria vuosittain.

Kaišiadoriain ja Vilnan siipikarjatilat tuottavat kuukaudessa myyntiin jopa 6000 tonnia siipikarjanlihaa ja siitä tehtyjä valmisteita, josta vientiin menevä osuus on 47 %. 

Yritykset työllistävät 2100 henkeä.