Kokybės sertifikatai

Apie BRC standartą

Britų mažmenininkų konsorciumas (angl. British Retail Consortium - BRC) sukūrė ir įdiegė BRC maisto techninį standartą, kuris skirtas naudoti vertinant su mažmenininkų etiketėmis parduodamų maisto produktų gamintojus. Jo paskirtis - padėti mažmenininkams ir prekių ženklų savininkams gaminti vienodo saugumo bei kokybės maisto produktus. Standartas jau tapo neįkainojamas šiame sektoriuje dirbančioms organizacijoms. Jis buvo ir tebėra laikomas gerosios praktikos maisto pramonėje etalonu. Ši ypatybė bei jo taikymas už Jungtinės Karalystės (JK) ribų padėjo standartui išsirutulioti į pasaulinį standartą, naudojamą ne tik mažmenininkų tiekėjams vertinti, bet ir tarnaujantį kaip struktūra, kuria daugelis įmonių grindžia savo tiekėjų vertinimo programas ir remiasi produktų pagal prekių ženklus gamyboje.

BRC standartas – tai visuotinė priemonė, paremta naujausiais maisto saugos standartais ir metodikomis. Standarto reikalavimai susieti su kokybės vadybos sistema ir RVASVT sistema ir papildyti detaliomis būtinųjų sąlygų programomis.

Kaip BRC visuotinis maisto saugos standartas naudingas paprastam vartotojui:

 • Gamyba yra vykdoma pagal maisto/saugos reikalavimus ir teisines normas;
 • Specialus dėmesys skiriamas įstatymams šalyse, kur vartojamas pagamintas produktas;
 • Yra užtikrinamas maisto saugos veiksmingumo gerinimas bei jo stebėjimas ir matavimo;
 • Sumažėjęs produktų brokas;
 • Maisto gamyba vadovaujasi kokybės vadybos sistemos standartais;
 • Maisto gamybos įmonė yra inspektuojama nepriklausomų ekspertų;

Apie IFS standartą

IFS Food (Tarptautinis maisto standartas) – Vokietijos, Prancūzijos ir Italijos mažmeninės prekybos asociacijų sukurtas maisto saugos standartas.

IFS yra vienas iš GFSI (Pasaulinė maisto saugos iniciatyva) pripažįstamų maisto saugos standartų, griežtumu nenusileidžiančiu BRC (Didžiosios Britanijos mažmeninės prekybos konsorciumo sukurtas visuotinis maisto saugos standartas).

IFS standartas užtikrina, kad įmonė geba suvaldyti rizikas visose maisto gamybos proceso etapuose, geba gaminti saugų ir kokybišką produktą.

Apie Halal

„Halal" reiškia, kad produktas neprieštarauja islamo įstatymams ir yra leidžiamas vartoti. Tai pats svarbiausias maisto sertifikatas musulmoniškose šalyse. Šis sertifikatas galioja visose musulmoniškose ir arabų šalyse bei Europos ir kitų šalių musulmonų bendruomenėse. Esminiai reikalavimai Halal produktams – kad jų sudėtyje nebūtų islamo draudžiamų medžiagų pėdsakų ir būtų užtikrinamas aukštas produktų higienos saugos taisyklės.

ISO 22000 standartas (Maisto saugos vadybos sistema)

Įdiegus ISO 22000 bendrove koncentruojasi į prevencinį mąstymą, kuris padeda išvengti maisto saugos klaidų sąmoningai valdant rizikas. Standartas ISO 22000 buvo kuriamas, derinant jį su kitais tarptautiniais vadybos sistemos standartais, įskaitant ISO 9001. Standartas leidžia bendrovei įvertinti ir demonstruoti produkto atitiktį maisto saugos reikalavimams bei įrodyti maisto saugos rizikų kontrolę. Prioritetais išlaikomi klientų lūkesčių ir poreikių patenkinimas, nuolatinis kokybės užtikrinimo tobulinimas.

Standartas užtikrina maisto saugą „nuo lauko iki stalo“, remiantis šiais visuotinai pripažįstamais pagrindiniais elementais:

 • Struktūrizuotas informacijos srautas visomis kryptimis, viduje ir išorėje;
 • Būtinųjų sąlygų programos: Geros gamybos praktikos, Geros higienos praktikos, Geros žemės ūkio praktikos;
 • Vadybos Sistemos valdymas;
 • Fundamentalūs RVASVT principai.

ISO 22000 standarto dėka organizacija:

 • Turi sukurtą ir valdomą maisto saugos vadybos sistemą, gerai apibrėžtą ir aiškią struktūrą pritaikytą poreikiams ir lūkesčiams;
 • Supranta, kas yra tikrosios rizikos klientams ir bendrovei;
 • Turi maisto saugos veiksmingumo gerinimo bei jo stebėsenos ir matavimo priemonę;
 • Geriau vykdo maisto saugos teisinius reikalavimus.

Apie FSSC 22000 sertifikavimo schemą

FSSC 22000 sertifikavimo schema yra vienas iš Pasaulinės Maisto Saugos iniciatyvos (GFSI) pripažįstamą maisto saugos ir kokybės vadybos standartų.

Šis standartas apjungia tarptautinio standarto ISO 22000:2005 ir techninių sąlygų ISO / TS 22002-1:2009 reikalavimus, todėl pripažįstamas kaip aukštesnio lygio tarptautinio akreditavimo Maisto saugos standartas. Jis padeda valdyti nuoseklumą maisto grandinėje ir suteikia galutiniams vartotojams didesnį pasitikėjimą sertifikuotų gamintojų siūloma produkcija.

Standartas apima maisto saugos vadybos sistemą, kurios reikalavimai grindžiami geros gamybos praktikos (GGP) ir rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų ( RVASVT) sistemos elementais.

FSSC 22000 suteikia organizacijai galimybę įrodyti  tarptautiniu lygiu, kad ji turi valdybos sistemą, atitinkančią vartotojų reikalavimus maisto saugai visoje grandinėje, apimančioje tiesiogiai ir netiesiogiai su galutiniu produktu susijusius procesus.

FSSC 22000 sertifikavimo schema remiasi ISO 22000, ji yra visaapimanti ir lengvai integruojama su kitais kokybės, aplinkosaugos, socialinio atsakingumo vadybos sistemų, pavyzdžiui, ISO 9001 , ISO 14001 ir OHSAS 18001 standartais ir leidžia organizacijai pagerinti maisto kokybę , taip pat užtikrinti jo saugą.

FSSC 22000 yra įrankis maisto saugos ir verslo procesams valdyti su galimybe patenkinti augančius pasaulio vartotojų reikalavimus, keliamus patikimų gamintojų patvirtinimui.
 

Vilniaus paukštynas Kaišiadorių paukštynas
Sertifikatas BRC Sertifikatas BRC

Sertifikatas ISO

Sertifikatas IFS

Sertifikatas ISO

 

HALAL UK
Sertifikatas FSSC

HALAL (fresh and frozen poultry meat)

HALAL (sausages production)

HALAL (marinated, cooked products)

HALAL UK

HALAL (fresh and frozen poultry meat)

HALAL (MGC)